De leden van Duikvereniging Delphinus hebben een aantal afspraken gemaakt om de vereniging goed te laten functioneren. De meest fundamentele afspraken zijn vastgelegd in onze statuten.

Omdat de statuten vrij formeel zijn en ook niet het antwoord geeft op alle vragen en situaties, hebben we ook een huishoudelijk reglement opgesteld. Als lid van de vereniging, verwachten we van elkaar dat we aan de regels houden zoals we ze met z’n allen hebben afgesproken.