Vrijdag 26 juli 2019
Nachtduik
Zaterdag 3 augustus 2019
Noordzee duiken
Verder...
In overleg
Opfrisduik
April - juni 2019
Driftduiken
Verder...

Binnenkort vind de NOB ledenraad plaats waarin een tweetal belangrijke voorstellen voorgelegd zijn aan de leden (verenigingen).
Details over de voorstellen kun je vinden op de website van de NOB (http://www.onderwatersport.org/Actueel/Ledenraad2011.aspx).

Ik wil in dit bericht ons standpunt (lees: het standpunt van Duikvereniging Delphinus) toelichten die het bestuur in de vergadering zal uitdragen.

 1. Entreegelden
  Het voorstel is de entreegelden op te heffen en de gemiste opbrengsten geheel of gedeeltelijk te compenseren middels een contributieverhoging.
  De reden de entreegelden op te heffen is enerzijds de drempel te verlagen om NOB lid te worden en anderzijds het feit dat het in elke ledenraad weer tot discussie leidt.

  De mening van het bestuur van Delphinus is:
  a. Contributieverhoging is ongewenst, aangezien dit naar onze eigen leden doorbelast moet worden.
  b. Het verwachte effect van het afschaffen van entreegelden (een toename van leden) is volgens ons volstrekt onjuist.
  Als bestuur zijn we dan ook tegen het voorstel in zijn geheel. Een aanvaardbaar alternatief is afschaffen entreegelden en bezuinigen op de uitgaven om het “gat” te dichten.
   
 2. Collectieve doorlopende reisverzekering
  Het voorstel is voor alle NOB leden een verplichte doorlopende reisverzekering af te sluiten en de kosten hiervan integraal in de contributie te verrekenen.
  De reden deze reisverzekering aan te bieden is het bieden van meer service aan –nieuwe- leden.

  De mening van het bestuur van Delphinus is:
  a. Contributieverhoging is ongewenst, aangezien dit naar onze eigen leden doorbelast moet worden.
  b. Het verplichte karakter (voor alle leden!) is volstrekt onaanvaardbaar (ongeacht hoe goed de voorwaarden, de dekking of de prijs van de verzekering eventueel zijn).
  Als bestuur zijn we dan ook tegen het voorstel in zijn geheel. Een aanvaardbaar alternatief is het aanbieden op basis van vrijwilligheid (per lid).

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht je toch vragen of opmerkingen hebben, kom dan dinsdag langs op de club en spreek een van de bestuursleden hierop aan.

Met vriendelijke groet,
Alexander Noels