Zondag 25 augustus 2019
Duiken
Zondag 1 September
Dagje Zeeland duiken
Verder...
In overleg
Opfrisduik
April - juni 2019
Driftduiken
Verder...

"Goodbye 2007 and hello 2008", oftewel een gelukkig nieuwjaar voor alle Delphinus leden en hun familie. In dit stukje wil ik terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitblikken op het LUSTRUM jaar. Want in 2008 bestaat Duikvereniging Delphinus alweer 35 jaar, hetgeen uitgebreid gevierd gaat worden.

 

Nabeschouwing 2007

 • Nieuwe leden
  Het belangrijkste nieuws van 2007 is wel het grote aantal nieuwe leden. We hebben maar liefst 12 nieuwe duikers en 2 nieuwe donateurs. Allemaal van harte welkom bij Delphinus. Dankzij de nieuwe leden zijn ook de opleidingen, zowel 1-sters, 2-sters als 3-sters, weer redelijk gevuld. Zodoende kunnen de trainers weer lekker aan de bak.
  Het is wel jammer te moeten constateren dat de ledenaanwas niet te danken is aan de 3 (!) duikclinics die we het afgelopen jaar hebben gehouden. Het positieve nieuws is dat nieuwe leden ons veelal weten te vinden via de website en dat we als een gezellige club worden gezien (waarvoor dank).
 • Aquabest
  Afgelopen ALV (algemene leden vergadering) is besloten geen duikpasjes meer te kopen voor Aquabest, daarmee ruim 800 euro uitsparend voor de club. De aanleiding hiervoor is de minimale toegangscontrole die Aquabest uitvoert. Ik denk dat we zondermeer kunnen stellen dat we de juiste beslissing hebben genomen; afgelopen jaar is door Aquabest geen enkele keer toegangscontrole gehouden.
  Wel was het zuur te constateren dat het Aqua View Paviljoen gesloten bleef op dinsdagen. Of het een samenhangt met het ander is moeilijk te zeggen. Als bestuur zijn we van mening dat we de juiste beslissing hebben genomen; en geen toegangscontrole en geen horeca, dan toch zeker ook geen dure duikpasjes aanschaffen.
 • Hemelvaart
  Een ander "experiment", eveneens besloten tijdens de afgelopen ALV, was om met de club niet meer met Hemelvaart naar Zeeland te gaan. In plaats daarvan werd een duikweekend gepland in juni. Een geslaagd experiment. Niet alleen ontliepen we een overvol Zeeland, we hadden prima weer en een evenzo prima opkomst. En het was een waar duikweekend! Voor herhaling vatbaar denk ik. Hulde aan de evenementencommissie.
 • Ledenwerving
  Het afgelopen jaar is de nieuwbakken ledenwerving commissie uiterst actief geweest. Ze hebben 2 duikclinics georganiseerd, een fraaie nieuwe flyer gemaakt en een dag op de braderie gestaan in Veldhoven om Delphinus te promoten. Desondanks is de commissie ontevreden; alle inspanningen hebben niet geleid tot "direct en meetbaar" resultaat in ledenaanwas.
  Ik hoop dat de commissie het hier niet bij laat, sommige zaken vergen een lange adem. Het is ook een kwestie van uitproberen, uitproberen en nog eens uitproberen.
 • Clubblad / website
  Het is de meeste leden allicht opgevallen dat het clubblad ter zielen is. Ondanks de oproep van de hoofdredacteur, Eric Rovers, is er niemand opgestaan om zijn taak over te nemen. Ook Eugene heeft geen tijd meer om het clubblad te maken. Vanaf deze plek wil ik dan ook nog eens een oproep plaatsen voor een, liefst twee of meer, vrijwilliger(s) die het clubblad wil(len) maken.
  Gelukkig is er nog de Delphinus website. De website heeft, na een makeover, de functie van het clubblad min of meer overgenomen. Dankzij een webcommissie bestaande uit 4 leden, wordt de site actueel gehouden. Ook kunnen de evenementencommissie en de duikleiders de website direct updaten met het laatste nieuws. Daarnaast is er, met name vanwege het wegvallen van het clubblad, een speciale pagina gemaakt voor leden om de laatste belevenissen te verhalen. Deze pagina kun je vinden onder de noemer "Napret".


Voorbeschouwing 2008

 • ALV Delphinus
  Dit jaar is de ALV (algemene leden vergadering) op dinsdag 18 maart. De aanvang is om 20:30 uur en de vergadering wordt gehouden in het Aqua View Paviljoen op Aquabest. De reden dat het dit jaar op dinsdag wordt gehouden is omdat gedurende die week het EK zwemmen wordt gehouden in de Tongelreep. Hierdoor vervalt onze trainingsavond op dinsdag.
  We willen alle leden (donateurs uitgezonderd) en met name de nieuwe leden vragen te komen. Het is een prima gelegenheid meer te horen over de club en de geplande activiteiten, zeker nu het een lustrumjaar is. Ook is dit het moment waarop leden inspraak hebben in de gang van zaken van de club. Het bestuur vindt dat leden mee moeten denken en praten over de club, aangezien het bestuur niet alle wijsheid in pacht heeft (sorry voor dit oubollig taalgebruik).
 • Scuba4u
  Een van de onderwerpen voor de ALV is een initiatief van de NOB met betrekking tot ledenwerving. Voor het eerst in jaren doet de NOB daadwerkelijk een poging de belangen van duikverenigingen te behartigen. Dit initiatief heet "Scuba4u" (lees: scuba for you). Voor details verwijs ik naar de website http://www.scuba4u.nl/home.html. In het kort komt het erop neer dat de NOB opfriscursi en introductieduiken aan "vakantieduikers" biedt. Beiden kunnen worden gevolgd bij aangesloten duikverenigingen en -scholen, die daarvoor vergoed worden door de NOB.
  Echter, de opzet hiervan kent een aantal voor- en nadelen. Het voordeel is dat je als vereniging op deze wijze kunt vissen in de grote groep van niet aangesloten duikers (duikers zonder een vereniging; geschatte aantal in Nederland is 400.000), uiteraard met het doel hiermee leden te verkrijgen. Het "nadeel" is dat je als vereniging hiervoor ook een prestatie moet leveren. En daar zit hem de kneep. Tot hoever moet je hierin (mee)gaan? Kunnen mensen lukraak een opfriscursus komen doen? Wat vinden de trainers hiervan? Of moeten we een aantal vaste data plannen en de aanmeldingen tot die tijd opsparen?
  Kortom, veel vragen en even zoveel antwoorden. Als bestuur willen wij dit in ieder geval aan de leden voorleggen om hierover mee te praten en denken!
 • Lustrum: Delphinus 35 jaar
  Let dit jaar goed op de mails van Delphinus en kijk regelmatig op de website om op de hoogte te blijven van de lustrumactiviteiten. Er zijn 4 lustrumactiviteiten door het hele jaar gepland. Je vindt het op de website onder de rubriek ?Lustrum 2008". Vergeet je niet op te geven en zorg dat je erbij bent! We hopen dat jullie je massaal aanmelden.
  Een van de activiteiten staat in het teken van het goede doel: een duikclinic voor mensen met een beperking. Die beperking is in de ruimste zin des woords: autisme, lichamelijk of geestelijk gehandicapt, sociaal isolement, enz.. Aangezien Delphinus hier geen enkele ervaring mee heeft hebben we Red Lobster Divers gevraagd ons bij te staan, ook met de begeleiding. Red Lobster Divers zal op de "Italiaanse avond" (zaterdag 16 februari) een film laten zien over het duiken met een beperking. De lustrumcommissie hoopt op veel inschrijvingen/begeleiders om dit evenement te laten slagen!
 • Interviews met nieuwe leden
  Binnenkort zal ik interviews houden met alle nieuwe leden en deze interviews, met de foto's van de nieuwe leden erbij, plaatsen op de website. Op deze wijze kunnen de -bestaande- leden snel kennis maken met de nieuwe leden. Altijd handig als je weer eens op de clubavond komt en al die "vreemde" gezichten ziet.
  Uiteraard worden deze interviews op dat deel van de website geplaatst dat enkel voor leden toegankelijk is.


Party time!!!!!!!!

Alexander Noels