Vrijdag 26 juli 2019
Nachtduik
Zaterdag 3 augustus 2019
Noordzee duiken
Verder...
In overleg
Opfrisduik
April - juni 2019
Driftduiken
Verder...

Een nieuw duikseizoen is aangebroken en ik wil dan ook alle nieuwe leden hartelijk welkom heten bij Delphinus. Als vereniging bieden wij leden gedegen opleidingen, gezelligheid, duiken en een bloeiend verenigingsleven. Anderzijds vragen wij leden actief deel te nemen aan activiteiten en om betrokkenheid met de vereniging. Kortom: geen vereniging zonder leden en geen leden zonder vereniging.

Nieuwe leden

Als voorzitter ben ik al zo'n 17 jaar lid van de club en ik zou volgens de statistieken allang geen lid meer "moeten" zijn. Daarnaast geef ik allang geen goed voorbeeld meer als het op duiken aankomt en dat is wellicht een understatement. Maar desondanks zet ik mij voor 100% in voor Delphinus. Ik probeer op mijn -eigen- wijze invulling te geven aan het actieve verenigingsleven als bestuurder. Anderen doen dat door in een commissie te gaan, zoals die van de trainers, de evenementen, de materialen of het clubblad.

Kijk in het begin rustig "de kat uit de boom". Maar aarzel niet andere leden iets te vragen als je het niet weet. Iedereen is bereid je te helpen. Daarnaast vind je de meest gangbare informatie op de website (www.delphinus.nl) en in het clubblad. Ook word je via email op de hoogte gehouden van het laatste nieuws, activiteiten en/of duiken.

Ik wens jullie een gezellige tijd toe bij Delphinus, mooie en liefst veel duiken en ik hoop van harte dat jullie je duikbrevet(ten) halen.

Duikclinic

Dit jaar heeft de Tongelreep wederom een duikclinic georganiseerd in samenwerking met Delphinus. Het is een van die activiteiten die een bijdrage moet leveren aan de ledenwerving. Wij hopen met deze duikclinic een positieve stimulans te geven aan ons ledenbestand en aan de duikopleidingen. De opkomst was, net als vorig jaar, bijzonder goed; er kwamen rond de 30 belangstellenden. Afgelopen jaar leidde dit tot geen enkel nieuw lidmaatschap, maar dit jaar zijn de verwachtingen positiever. Er was serieuze belangstelling voor het duiken in het algemeen en voor Delphinus in het bijzonder. Een groot aantal deelnemers heeft daadwerkelijk een informatieblaadje van Delphinus meegenomen (na er zelf om gevraagd te hebben). Daarnaast kwamen er veel vragen over de opleidingen van Delphinus en over de verschillen tussen commerciele opleidingen en die van verenigingen, enzovoort. Kortom er was serieuze belangstelling.

Vereniging versus duikschool

Als je moet uitleggen waarom je voor een vereniging kiest of waarom voor een duikschool, dan kom je meestal op zo'n 4 criteria:

 1. Doorlooptijd voor het behalen van een brevet
  Hoewel ook verenigingen een opleiding in 3 maanden kunnen verzorgen, gebeurt het zelden in zo'n korte periode. Ook binnen Delphinus niet.
  Hier scoren de duikscholen vaak; mensen willen veelal snel hun brevet halen, zodat ze kunnen duiken als ze op vakantie gaan . . . volgende maand.
 2. Prijs per brevet
  Tja, hier kunnen we kort over zijn. Commercieel is duurder (omgekeerd evenredig aan "tijd is geld"; hier kost het juist meer door het in een korter tijdsbestek te doen).
  Hier scoren verenigingen dan ook vaak.
 3. Verenigingsleven
  Wil je enkel leren duiken of wil je ook bij een vereniging. En dus deelnemen aan activiteiten of zelfs organiseren van activiteiten.
  De trend is dat mensen vaker meerdere hobbies willen beoefenen, zonder daarbij tijd te verliezen aan verenigingsleven. Hier scoren de duikscholen dus weer.
 4. Ervaring
  Dit heeft wat uitleg nodig. Ik trek voor het gemak even de parallel met leren autorijden. Ik denk dat vrijwel iedereen de mening is toegedaan dat je niet kunt autorijden als je net je rijbewijs hebt gehaald. Want, zo zegt men, je kent weliswaar de regeltjes en je beheerst ook de techniek van het autorijden, je hebt nog geen enkele rijervaring! En om dit nog wat harder te maken, dat vinden verzekeraars ook. De premies voor jongeren (de grootste categorie met weinig rijervaring) zijn namelijk hoger dan voor anderen (natuurlijk zit hem dit ook in het feit dat ze jong en wild zijn, maar toch).
  Voor duiken geld eigenlijk hetzelfde. Je kunt in 3 maanden leren duiken, je kent dan de theorie en je "beheerst" de techniek (hoewel dat laatste soms twijfelachtig is, maar ook dat is niet anders als bij autorijden). Je weet in ieder geval hoe het moet. Maar echt duiken en het ontwikkelen van bepaalde automatismen (trimmen zonder erbij na te denken, enz.) leer je enkel door vaak te duiken . . . door ervaring! En het is juist dat laatste wat je bij verenigingen terugvindt en niet of uiterst zelden bij duikscholen. Een bijkomstigheid is dat we hier wel over je veiligheid (en die van je buddy) praten. Want als het onderwater misgaat dan is gaat het echt mis. Bij een auto heb je nog een hele berg aan veiligheidsmiddelen die je beschermen (ABS, airbags, . . . ), maar bij duiken is dat enkel jij en je buddy.
  Ik denk dat wij als vereniging hier nadrukkelijk scoren en zelfs een doorslaand argument hebben als mensen vragen waarom ze bij ons moeten komen -leren- duiken en niet bij die ene duikschool.
Nieuwe kantine de Tongelreep

Voor en na afloop van de duikclinic in de Tongelreep konden we tevens de nieuwe hoofdingang en de bijbehorende nieuwe kantine bewonderen. Beiden zijn erg mooi. Vooral de kantine, "Swimmers" genaamd, is een aanwinst. Mooie tafels en stoelen en zelfs een lange leestafel. Allemaal erg trendy en toch ook heel gezellig.

Er is echter een grote "maar" aan de kantine. De openingstijden zijn dagelijks tot tien uur s'avonds. Wat? En dat terwijl het bestuur toch in alle gesprekken met de Tongelreep steeds het belang van een kantine voor de club heeft duidelijk gemaakt. Ja er is wel een kantine, alleen is die niet open als wij klaar zijn met duiken. Haha.

Afijn, we nemen zo snel mogelijk contact op met de Tongelreep en de beheerder(s) van de kantine om te kijken of en wat er te regelen valt. Een alternatief is er namelijk niet meer. Het "Uitgaanscentrum" is gesloten. De accommodatie aldaar is bestemd voor het Milieu Educatie Centrum.

Afsluiting buitenwater

Vergeet niet naar Aquabest te komen op dinsdag 26 september, om het buitenwaterseizoen af te sluiten met een borrel.

May the experience be with you! (een wijs Yoda gezegde)

Alexander Noels